TIN TỨC PHÁP LUẬT

VỤ ÁN

TÀI LIỆU PHÁP LUẬT

ĐÀO TẠO

Thông tin pháp luật phục vụ cho mục đích tham khảo và nghiên cứu.

TIN TỨC

Thuật ngữ pháp lý Anh – Việt (English – Vietnamese Legal Glossary)

Thuật ngữ pháp lý Anh – Việt (chủ yếu lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự), 124 trang, do Tòa án California – Hạt Sacramento ban hành năm 2005. Link download: https://link1s.com/T0gv

Read more

Từ nghi án lừa đảo hạt điều, doanh nghiệp cần lưu ý gì trong thương mại quốc tế?

Liên quan đến nghi án lừa đảo 100 container hạt điều xuất khẩu, Thương vụ Việt Nam tại Ý cho biết tính đến ngày 22.3, các doanh nghiệp Việt Nam đã tái xuất khẩu sang Hà Lan 8 container hạt điều có chứng từ gốc trong vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý. Luật sư Kiều Anh

Read more

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: “HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ KINH DOANH, THƯƠNG MẠI” DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ TỔ CHỨC

Ngày 29/12/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo “Hòa giải các tranh chấp Dân sự và Kinh doanh thương mại”. Hội thảo có 22 bài viết và có 04 bài tham luận đã được báo cáo tại Hội thảo, vơi các nội dung (1) Hòa giải trong tố tụng

Read more

BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIA NHẬP CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA HÒA GIẢI CỦA VIỆT NAM

Ngày 03-9-2021, Bộ Tư Pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn Dự thảo Báo cáo Đánh giá khả năng gia nhập Công ước Liên Hợp quốc về giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải của Việt Nam. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhiều ý kiến đánh

Read more

Áp dụng Án lệ 09/2016/AL trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án và Trọng tài

Sáng ngày 28-8-2021, Khoa Luật – Trường Đại học Tin học – Ngoại ngữ (HUFLIT) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Áp dụng án lệ trong hoạt động xét xử của Tòa án”. Hội thảo thu hút 38 bài tham luận từ các Thẩm phán, Luật sư, các giảng viên Luật đến từ nhiều

Read more

Pháp luật lược luận (1926) – một tác phẩm của Luật sư Phan Văn Trường

Phan Văn Trường (1876 – 1933) là một trong những luật sư Việt Nam đầu tiên. Tác phẩm “Pháp luận lược luận” là một trong những tác phẩm hiếm hoi của ông được xuất bản năm 1926. Link download: PHÁP LUẬT LƯỢC LUẬN

Read more
Translate »